หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ ณ รร.ฆ้องชัยวิทยาคม 27 ก.ค.2566
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ ณ รร.ฆ้องชัยวิทยาคม 27 ก.ค.2566