หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
       sites.google.com/khongchai.ac.th/k
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
วันแม่ 2561
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561