หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ศิษย์เก่าฆ้องชัยร่วมไหว้ครู
นักเรียนชั้น ม.5 เป็นตัวแทนร้องเพลงแสดงความรักที่มีต่อครู
ศิษย์เก่าฆ้องชัยร่วมไหว้ครู
พิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู