หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น 20-21 ธันวาคม 2560