หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
9 ธ.ค. 2560 รับรางวัลการประกวดวาดภาพต่อต้านการทุจริต กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2560 จ.กาฬสินธุ์