หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
แข่งขันโครงงานคุณธรรม ที่งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง