หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
16-17 พ.ย.2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์โซน 2
ประชุมกำหนดหน่วนการเรียนรู้ขยะอิเล็กทรอนิก 11 พ.ย. 2560
พิธีวางดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2560
กิจกรรม 12 สิงหาคม 2560
วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมบุญคูณลาน 2556

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ต่อไป