หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

163 หมู่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

 

Tel : 043-840204
Email : khongchaischool@gmail.com

 

Facebook  :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009853059612

 

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1.pdf
สารสนเทศและการสื่อสาร ม.2.pdf