.

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.239.151.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,273,857
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

พ.ศ. 2534     โรงเรียน ฆ้องชัยวิทยาคม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยเป็นสาขาของโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ขณะนั้นมีผู้บริหาร คือ นายถวิล พลสาร โดยมอบหมายให้นายชด พลโสดา มาเป็นผู้ดูแลสาขา โดยได้รับอนุเคราะห์อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านท่าแห่วิทยาคม ซึ่งขณะนั้นนายสุบิน มาศงามเมือง เป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2536     ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่ "โคกดอนจาน" โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ตำบลลำชี และ ตำบลโคกสะอาด ให้ที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 50 ไร่ จัดสร้างอาคารชั่วคราว โดยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น

พ.ศ. 2537     มีนายไพบูลย์ นาเทวา มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสาขา

พ.ศ. 2538     มีนายสมชาย เชาว์พานิช มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสาขาแทนนายไพบูลย์ นาเทวา

พ.ศ. 2540     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีนายสมชาย เชาว์พานิช เป็นผู้บริหาร

พ.ศ. 2546     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นางเกษมศรี วงษ์เกิด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 216 เพื่อเป็นอาคารเรียนถาวร

พ.ศ. 2547     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 อาคารถาวรสร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงย้ายมาทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนถาวร

พ.ศ. 2553     วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 นายทวนทอง อาระลา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนางเกษมศรี วงษ์เกิด ที่ได้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

พ.ศ.2557       วันที่ 30 กันยายน 2557  นายทวนทอง  อาระลา ได้เกษียณอายุราชการ

พ.ศ.2557   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 - 9 ตุลาคม 2566  นางรติกรณ์  แสบงบาล   

พ.ศ.2566  วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายมนต์ชัย  ไวมาตย์ ดำรงตำแหน่งโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน     ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียน 172 คน จำนวน 7 ห้องเรียน
ครู จำนวน  14 คน พนักงานราชการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน

คติพจประจำโรงเรียน

สุโขปัญญา ปฏิลาโภ "การได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข"

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชาด หรือ ต้นยางเหียง

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

         

 
 
นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มิถุนายน 2567
 
: โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
163 หมู่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
Tel : 043-840204
Email : khongchaischool163@gmail.com